پروژه مترو اهواز

شهردار اهواز گفت: پیشبرد قسمت اعظمی از پروژه قطار شهری اهواز در انتظار تایید شورای اقتصاد است و شهرداری اهواز برای جلب اعتماد بانک مرکزی یک تضمین بیش از دو هزار میلیارد تومانی را به منظور حل مشکل فاینانس…