پروژه زیست محیطی

خورنا: روابط عمومی آبفای خوزستان اعلام کرد: شایسته نیست اجرای یک پروژه عظیم ملی زیست محیطی که فواید آن همه مردم و محیط زیست منطقه را شامل می‌شود به‌ خاطر مطالبات یک نهاد شهری تعطیل شده و مردم از توقف پروژه متضرر شوند. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، روابط عمومی آبفای خوزستان در پاسخ به خبر منتشر شده…