پروژه زیست محیطی

خورنا: روابط عمومی آبفای خوزستان اعلام کرد: شایسته نیست اجرای یک پروژه عظیم ملی زیست محیطی که فواید آن همه مردم و محیط زیست منطقه را شامل می‌شود به‌ خاطر مطالبات یک نهاد شهری تعطیل شده و مردم از توقف پروژه متضرر شوند. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، روابط عمومی آبفای خوزستان در پاسخ به خبر منتشر شده در این خبرگزاری با عنوان «آبفای خوزستان مطالبات شهرداری سوسنگرد را پرداخت کند» در توضیحاتی آورده است: کل طلب شهرداری سوسنگرد از شرکت آب و فاضلاب خوزستان مربوط به مرمت کامل نوار حفاری خیابان نواب صفوی است که رقمی معادل… در ادامه بخوانید