پروژه زورخانه اندیمشک

زورخانه ای که پشت مرام پهلونی مسئولان گم شد

خورنا: امروز حدود پنج سال از کلنگ زنی و احداث زورخانه این شهرستان می گذرد که با پیشرفت حدود ۹۰ درصدی به حال خود رها شده و بعد از سالها در میان مرام پهلوانی مسئولان ورزش به فراموشی سپرده…