پروژه تعريض پل سوم اهواز

خورنا: مدیرکل سواحل و رودخانه های سازمان آب و برق خوزستان از پیگیری قضایی طرح تعریض پل سوم اهواز توسط این سازمان خبر داد. مسعود غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیچگونه استعلامی برای طرح تعریض پل سوم از سازمان آب و برق نشده و این طرح فاقد مطالعات مهندسی رودخانه است. وی با بیان اینکه همزمان با کلنگ زنی…