پروژه انتقال فاضلاب شادگان

خورنا: فرماندار شادگان از آغاز پروژه انتقال فاضلاب شادگان به خارج از شهر خبر داد. عبدالزهرا سنواتی از آغاز پروژه انتقال فاضلاب شادگان به خارج از شهر خبر داد و اظهار کرد: مناقصه این پروژه در سال 89 برگزار شد و سرمایه‌گذار چینی با مشارکت شرکت‌های داخلی برنده این مناقصه شناخته شد. وی با اشاره به ظرفیت‌های این پروژه اضافه…