پروژه‌های

37
خورنا: نماینده مردم خرمشهر در مجلس گفت: پروژه‌های ناتمام این شهرستان از دولت دهم روی زمین مانده است. عبدالله سامری اظهار کرد: به دلیل نبود اعتبارات امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از پروژه‌‌ها و اقداماتی که باید در این…