پروِه‌های عمران شهری شوشتر

37
خورنا: شهردار شوشتر از حمایت سرمایه‌گذاران در پروِه‌های عمران شهری شوشتر خبر داد و گفت: در بخش سرمایه‌گذاری کارنامه خوبی در شهرداری شوشتر وجود دارد و می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم. آرش دُر اظهار کرد: در بخش سرمایه‌گذاری پرونده‌های متعددی…