پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاجاری

37
خورنا: مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاجاری گفت: کودکان و نوجوانان روستایی با حضور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان در فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و مذهبی کانون شرکت می‌کنند. فرزانه محمدی امروز در گفت‌وگو با…