پروانه کاربرد

خورنا: مدیرکل استاندارد خوزستان از تمدید 207 پروانه کاربرد علامت استاندارد از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد. رضا دهدشتی‌زاده اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 207 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در زمینه‌های مختلف تمدید شده است. وی همچنین از تمدید 16 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در آبان ماه سال جاری در استان خوزستان خبر…