پروانه کاربرد

37
خورنا: مدیرکل استاندارد خوزستان از تمدید 207 پروانه کاربرد علامت استاندارد از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد. رضا دهدشتی‌زاده اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 207 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در زمینه‌های مختلف تمدید…