پرواز دزفول -مشهد

خورنا: مسوول نمایندگی شرکت هواپیمایی ایران ایر در استان خوزستان از برقراری پرواز دزفول – مشهد از طریق فرودگاه دزفول خبر داد. “محمدرضا ستاره ” در اینباره اظهار داشت:پرواز دزفول – مشهد توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر در روزهای شنبه ساعت ۱۱و سه شنبه ها ساعت ۲۰ انجام می شود. وی استقبال ساکنان…