پرنشاطی دانشگاه‌ها به معنی هرج ومرج نیست

37
خورنا: سرپرست وزارت علوم به پرسش‌های ایسنا درباره زمان بازگشایی دانشگاه، تکلیف ریاست دانشگاه آزاد اسلامی،‌ حدود اختیارات و استقلال دانشگاه‌ها، وضعیت…