پرندگان

37
خورنا/ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوش روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت:مهاجرت پرندگان به زیستگاههای منطقه شمال خوزستان از هفته گذشته بتدریج آغاز شده و با سرد شدن هوا در مناطق شمالی کشور روند مهاجرت پرندگان به منطقه…