پرسنل صنعت آب و برق خوزستان

خورنا:به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز ، با آغاز سال تحصیلی گروه های مختلف دانش آموزی و دانشجویی از این مجموعه صنعتی نیز دیدن نموده اند. از ابتدای مهر ماه تاکنون بیش از ۳۰۰۰ نفر از دانش آموزان و دانشجویان ، اساتید و کارشناسان مراکز علمی ، ادارات و ارگانها ، واحدهای بسیج و … از سد و نیروگاه دز بازدید نموده و با مشایعت و راهنمایی متخصصین ، با نحوه تولید انرژی و تلاش و سختکوشی پرسنل صنعت آب و برق خوزستان از نزدیک آشنا شده اند. سد و نیروگاه دز… در ادامه بخوانید