پرستاران ماهشهری

خورنا: رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: پرستاران ماهشهری حقوق عقب افتاده ندارند مزایای آنها بعد از جذب اعتبار لازم پرداخت می‌شود. محمد اسماعیل مطلق امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: برخلاف خبرهای مندرج در برخی از رسانه‌ها، پرستاران شاغل در شبکه بهداشت و درمان ماهشهر، هیچگونه حقوق عقب افتاده نداشته و…