پرده برداری از راز یک جنایت پس از ۴ ماه در اندیمشک