پرداخت نکردن حق آلایندگی

37
خورنا: شهردار سوسنگرد از احتمال مسدود شدن حساب بانکی چهار شرکت نفتی به علت پرداخت نکردن حق آلایندگی به شهرداری ها خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، عزیز ساعدی در نشست خبری شامگاه گذشته گفت: در پی شکایت شش شهرداری…