پرداخت الکترونیکی آب بها خوزستان

خورنا: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: این استان تاپایان امسال زیرپوشش سامانه پرداخت الکترونیکی به شماره 1522 قرار می گیرد. به گزارش روابط عمومی این شرکت، محمدعلی صنیعی نژاد اظهار کرد: در چارچوب سیاست های دولت مبنی بر توسعه دولت الکترونیک و با هدف کاهش سفرهای درون شهری، شتاب بخشی در ارایه خدمات و کاهش…