پدیده شرجی

خورنا: معاون اداره‌كل هواشناسي خوزستان گفت: رطوبت بالا و پديده شرجي تا فردا در استان حاكم خواهد بود. علي‌رضا غلام‌پور اظهار كرد: بررسي وضعيت سينوپتيكي نقشه‌هاي ميدان باد نشان مي‌دهد كه جريانات سطح زمين كاملا جنوبي شده و وضعيت هوا با رطوبت بالا و شرجي در استان را در پي دارد. وي ادامه داد: همان‌طور كه انتظار مي‌رفت اين وضعيت…
خورنا: شرجی نفس گیر توام با رطوبت بالا بویژه در مناطق ساحلی و مرکزی خوزستان سه شنبه وارد سومین روز خود شد. به نقل از اداره کل هواشناسی خوزستان در روز سه شنبه میزان رطوبت در ماهشهر را 95درصد، اهواز 84درصد، آبادان 85 درصد و بستان 81 درصد عنوان و پیش بینی کرد پدیده شرجی تا روز جمعه با تضعیف…