پدر ۴ شهید پول خرید دارو ندارد!

12
خورنا : غلام‌رضا لطفی الوار،راننده پایه یک بود و در ایام جنگ با کامیونش به مناطق عملیاتی خوزستان مهمات می‌رساند. در یکی از روزهای سال ۶۲ که مشغول خدمات‌رسانی بود، خبردار شد که همسر، پسر چهارساله و سه دخترش…