پخش مستقیم مجلس

خورنا: گویندگان شبکه ی خبر یک به یک و نوبت به نوبت مقابل دوربین ظاهر می شوند و از “اقدام تحسین برانگیز” ، “بی نظیر” ، “بی سابقه” و … شبکه خبر در پخش مستقیم نشست های مجلس سخن گفته و آن را “نقطه ی عطف” و “اوج مردمسالاری دینی” پنداشته و خلاصه  بدون فوت وقت، مکرر…