پخش تصاویر مجلس

خورنا: پرویز پرستویی گفت: پخش تصاویر مجلس آبروریزی است. وی افزود: متاسفانه می بینم رئیس جمهوری که با رأی مردم انتخاب شده در مجلس حضور دارد و وزرا درباره ی برنامه شان توضیح می دهند اما بسیاری از این نمایندگان که از طرف مردم در آن جا حضور دارند، هیچ توجهی…