پخش تصاویر مجلس

37
خورنا: پرویز پرستویی گفت: پخش تصاویر مجلس آبروریزی است. وی افزود: متاسفانه می بینم رئیس جمهوری که با رأی مردم انتخاب شده در مجلس حضور دارد و وزرا درباره ی برنامه…