پتروشیمی فجر

به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر،پیرو انتشار گزارش پایداری در سال های ۹۴ و ۹۵ ، سومین گزارش پایداری در سال ۹۶ (گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۵) پس از برنامه ریزی ، تدوین و ویرایش توسط کارشناسان داخلی و با بهره گیری از تجربیات دو گزارش قبلی،منتشر شده است. در این راستا پس از تشکیل جلسات…

غلامعلی زال خانی

خورنا :  پتروشیمی فجر از آنجا که به عنوان قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی نامیده می شود، از نقش مهمی در تولید و توزیع سرویس های جانبی برای شرکت های فرآیندی منطقه برخوردار است. غلامعلی زال خانی رئیس مجتمع پتروشیمی فجر ۲در خصوص فعالیت این پتروشیمی گفت: شرکت پتروشیمی فجر به منظور تولید و توزیع سرویس‌های جانبی شامل برق، بخار،…