پتروشیمی دزفول

خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: این شهرستان از پتانسیل بالایی در زمینه صنایع پایین دستی پتروشیمی دارد. به گزارش روز شنبه ایرنا ˈ عباس پاپی زاده ˈ در بازدید از واحدهای صنعتی این شهرستان افزود:با سرمایه گذاری در بخش صنایع پتروشیمی پایین دستی می توان اقتصاد شمال خوزستان را متحول کرد. وی همچنین از…