پتروشیمی خرم آباد

خورنا: مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان از افزایش تعداد کشته های حادثه امروز پتروشیمی خرم آباد به دو نفر خبر داد. رضا آریایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه به دنبال آتش سوزی در مخزن گازوئیل پتروشیمی خرم آباد صبح امروز یک نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست داد و یکی دیگر از مجروحان…