پتروشیمی خرم آباد

37
خورنا: مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان از افزایش تعداد کشته های حادثه امروز پتروشیمی خرم آباد به دو نفر خبر داد. رضا آریایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه به دنبال آتش سوزی در مخزن گازوئیل پتروشیمی…