پتروشیمی بندرامام

با کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر کشور

خورنا: تیم شطرنج بانوان پتروشیمی بندرامام با کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر کشور مجوز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را بدست آورد. این تیم عنوان قهرمانی هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر بانوان…
خورنا: سرمربی تیم تنيس روي ميز پتروشیمی بندرامام هدف اين تيم را در فصل جديد لیگ برتر کشور قهرمانی می داند. پیمان حسنی اظهارکرد: تاکنون تیم های پتروشیمی نوری عسلویه، هیات اصفهان، پتروشیمی بندرامام و هیات همدان برای حضور…