پتروشیمی امام خمینی ماهشهر

خورنا: شنیده ها حکایت از آن دارد که برخی مسئولان پیگیر تغییر نام پتروشیمی بندر امام به پتروشیمی امام خمینی هستند. به گزارش خورنا، پتروشیمی بندر امام که در ابتدا با نام شرکت پتروشیمی ایران-ژاپن شروع به کار کرد و پس از جنگ تحمیلی و خروج ژاپنی ها از منطقه این پتروشیمی به پتروشیمی…