پایگاه مقاومت بسیج کارمندی اداره‌ی کتابخانه‌های عمومی شهرستان اندیمشک