پایگاه خبری خورنا

صبح امروز صورت گرفت؛

خورنا صبح امروز فرماندار بندرماهشهر از دفتر مرکزی خورنا در اهواز بازدید کرد و از روند کارها در این پایگاه خبری مطلع شد. فرماندار بندر ماهشهر در حاشیه این بازدید در گفتگو با خورنا بیان کرد: …