پایگاه جهانی شوش

خورنا: طی مراسمی با حضور مدیر امور پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور محمد حسن ارسطوزاده مدیر پایگاه جهانی شوش شد و رسما کار خود را آغاز کرد. محمدحسن ارسطوزاده عصر امروز با حضور مدیر امور پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان به عنوان مدیر این پایگاه ثبت جهانی معرفی…