پایتخت سیاسی

خورنا: عضو کمیسیون حقوقی مجلس از امضای نامه‌ای توسط ۵۰ نماینده مجلس به‌منظور بررسی خارج از نوبت طرح ساماندهی و انتقال پایتخت در صحن علنی، شدند. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ساماندهی و انتقال پایتخت اظهار داشت: کمیسیون شوراهای مجلس طرح ساماندهی و انتقال پایتخت را تصویب کرده و در این طرح، …