پایانه مرزی چزابه

37
خورنا: مدیرعامل حمل و نقل و پایانه‌های خوزستان گفت: آقای استاندار اگر پایانه‌های مرزی و به ویژه چزابه برایتان مهم است پس چرا یک ریال هم در آن هزینه نکردید. سید محمدحسین مرعشی اظهار کرد: متاسفانه استانداری نیز از منابع…