پایانه بندر امام

خورنا: رئیس اداره استاندارد بندر امام از دریافت 3 هزار و 317 نمونه از محموله‌های صادراتی و وارداتی در این بندر خبر داد. امیدرضا ماندگار اظهار کرد: در راستای اجرای قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران به ویژه ماده چهار و تبصره‌های ذیل ماده شش قانون سازمان به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از…