پایانه‌های خوزستان

37
خورنا: مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های خوزستان گفت: بهتر است در کارگروه صادرات غیرنفتی شفاف‌سازی شود که درآمد حاصل از دریافت عوارض بارانداز در پایانه‌های مرزی در کجا و چگونه هزینه می‌شود. سیدمحمدحسین مرعشی اظهار کرد: با وجود اینکه…