پایانه‌های خوزستان

خورنا: مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های خوزستان گفت: بهتر است در کارگروه صادرات غیرنفتی شفاف‌سازی شود که درآمد حاصل از دریافت عوارض بارانداز در پایانه‌های مرزی در کجا و چگونه هزینه می‌شود. سیدمحمدحسین مرعشی اظهار کرد: با وجود اینکه 35 درصد از میزان عوارض بخش بارانداز پایانه‌های مرزی به حساب شهرداری واریز می‌شود اما از درآمد عوارض در این…