پاک

در جلسه حفاظت کیفی رودخانه کارون مطرح شد

خورنا احمدرضا لاهیجان زاده شامگاه یکشنبه در جلسه حفاظت کیفی رودخانه کارون اظهار کرد: امروز در جلسه مشترک شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون و کارگروه کاهش آلودگی هوا مسائل و معضلات مختلفی مطرح خواهد شد. وی با بیان اینکه مطالب مطرح شده ملی هستند، عنوان کرد: همانطور که در محیط زیست مجموعه مدیریتی ارشد سازمان را…