پاکسازی پاتوق‌های فروشندگان مواد مخدر در شهرستان اندیمشک