پاکسازی طبیعت مسجدسلیمان

37
خورنا: تعدادی از دوستداران محیط زیست مسجدسلیمان در اقدامی خودجوش اقدام به پاکسازی مسیر ورودی به شهرستان‌های لالی، مسجدسلیمان و اندیکا کردند. تعدادی از دوستداران محیط زیست مسجدسلیمان در اقدامی هماهنگ و خودجوش اقدام به پاکسازی مسیر ورودی به شهرستان‌های لالی،…