پايگاه اجتماعي دكتر حسن روحاني

کیانوش راد

رییس شورای سیاستگذاری استان خوزستان

خورنا – دکتر محمد کیانوش‌راد، رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان استان خوزستان در گفتگو با «روزان» به بررسی وضعیت پایگاه اجتماعی دکتر حسن…