پالایشگاه خوزستان

خورنا: این روزها مسافران جاده اهواز – آبادان و بالعکس با دیدن تابلو سبز رنگ کهنه شده ای که محل ساخت «پالایشگاه خوزستان» به عنوان پالایشگاه دوم آبادان را نشان می دهد، یاد وعده های محقق نشده دولت برای احیای برخی شهرهای خوزستان و کاهش نرخ بیکاری برای جوانان این استان می افتند که چگونه…