پاسگاه انتظامی مازو

خورنا : جانشین فرمانده انتظامی خوزستان گفت : در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در اندیمشک، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت. وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی مازو با ماموریت های اطلاعاتی در چند روز اخیر در نهایت امروز موفق به شناسایی مخفیگاه چهار سارق احشام در سطح حوزه استحفاظی خود…