پاسخ معین به جلیلی

خورنا: یکی از ویژگی های مناظره روز جمعه، نزدیکتر شدن سعید جلیلی به نسخه اصلی خود یعنی احمدی نژاد بود که با اجرای سناریوی احمدی نژاد در مناظرات که به “بگم بگم” مشهور شده، رخ داد. به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب» ؛ از جمله این بگم بگم ها، اشاره این نامزد ریاست جمهوری به نامه مصطفی…