پاسخ عارف به سوالات مناظره سیاسی

خورنا: کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در بخش پایانی آخرین مناظره خود ، به دوسئوال مجری که با قرعه کشی انتخاب می شد ، پاسخ دادند. به گزارش مهر، محسن رضایی در بخش دوم آخرین مناظره انتخاباتی در پاسخ به این سوال که برنامه دولت شما برای حمایت و پشتیبانی از بیداری اسلامی چیست؟…