پارک

خورنا|احمدرضارستمی: به همت مدیریت آموزش شهروندی معاونت اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز و به منظور آموزش و یادآوری اصول شهروندی در زمینه های مختلف به شهروندان و مهمانان نوروزی، نمایش‌های خیابانی با موضوعات آموزش شهروندی از جمله نگهداری از…
37
خورنا: پارک بازی کودکان شهرک سازمانی سد شهید عباسپور کوشک در شهرستان اندیکا افتتاح شد. مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سد و نیروگاه شهید عباسپور در حاشیه افتتاح پارک بازی کودکان شهرک سازمانی سد شهید عباسپور کوشک در شهرستان اندیکا…