پارک شهر بازی پاداد

خورنا: رييس مركز فوريت‌هاي پزشكي خوزستان از وقوع حادثه‌اي در پارك شهربازي پاداد اهواز خبر داد و گفت: 9 نفر در اين حادثه آسيب ديدند. دكتر اسداله موسوي درباره اين حادثه توضيح داد: ساعت 22:48 شب گذشته(شنبه) سفينه فضايي يكي از وسايل بازي پارك شهربازي در حال حركت دچار نقص شد. وي اظهار كرد: در اين حادثه 9 نفر از…