پارک دزفول

خورنا: بر اساس اتفاقی نادر و نزاع، یک قلاده شیر در پارک بعثت دزفول بر اثر شدت جراحات تلف شد و جان خود را از دست داد. خبر تلف شدن یک قلاده شیر در پارک بعثت دزفول ذهن همه دوستداران محیط زیست را به خود متوجه کرده و احتمال بروز مجدد بیماری مهلک مگس میاز را تقویت کرده است. در این…