پارک جزیره

37
خورنا: ساعتی پیش رودخانه کارون در شوشتر طغیان کرد و بخشی از پارک مرکزی این شهرستان در منطقه جزیره را زیر آب برد. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، رودخانه کارون در شهرستان شوشتر در شاخه شطیط ساعتی پیش…