پارک ارم

37
خورنا: به دلیل اهمال‌کاری و بی‌مبالاتی مسئولان پارک ارم شهر چمران ماهشهر و باز ماندن درب یکی از قفس‌ها، یک خانواده‌ آبادانی مورد حمله میمون‌ها قرار گرفتند. یک خانواده آبادانی که برای گردش و تفریح به پارک ارم شهر چمران…