پارلمان

در نخستین پارلمان ورزشی خوزستان بیان شد

خورنا عبدالحسن مقتدایی، ظهر امروز در نخستین پارلمان ورزشی خوزستان با بیان اینکه پس از هشت تا ۹ ماه تلاش دوستان، پارلمان ورزشی که به دنبال آن بودیم، تشکیل شد، اظهار کرد: جا دارد از حضور رحمانی و پیام…