پارك پاداد اهواز

37
خورنا: مدير حقوقي سازمان پارك ها و فضاهاي سبز شهرداري اهواز درباره حادثه شب گذشته در پارك شهربازي توضيح داد: حادثه در ترن هوايي پارك رخ داد كه اين وسيله يكي از تجهيزات غيراستاندارد اعلام شده بود. كاوه فتحي…