پارك علم و فناوري خوزستان

خورنا دکتر بابک مختاری سال کاری مؤسسات پژوهشی را از آغاز هفته پژوهش و فناوری تا هفته پژوهش سال بعد عنوان و اظهارکرد: در سال پژوهشی گذشته از مهم‌ترین اتفاقات پارک، انتخاب آن به عنوان یکی از اعضای شورای تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان بود. کمیته تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان زیر نظر مستقیم معاونت علم و فناوری ریاست…