پارس جنوبی

خورنات: مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی ایران پیش‌بینی کرد که فاز 18 پارس جنوبی تا تابستان آینده بهره‌برداری شود. علی طاهری پیش از ظهر امروز در بارگیری سکوی فاز 18 پارس جنوبی که در شرکت تاسیسات دریایی خرمشهر انجام شد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از سکوهای پارس جنوبی در شرکت تاسیسات دریایی خرمشهر در حال انجام است. وی با بیان…
خورنا: بارگیری سکوی فاز 18 پارس جنوبی با حضور معاون وزیر نفت در شرکت مهندسی تاسیسات دریایی خرمشهر برگزار شد. بارگیری سکوی فاز 18 پارس جنوبی پیش از ظهر امروز با حضور معاون وزیر نفت در شرکت مهندسی تاسیسات دریایی خرمشهر برگزار شد. این مراسم با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، مدیرعامل شرکت…